camera obscura

camera obscura

Camera obscura är en väldigt enkel kameralåda med ett litet hål i ena sidan, vilken fungerar som ett objektiv som släpper in ljus. När det är mörkt i lådan skiner ljuset in genom hålet och träffar den motsatta sidan med en upp-och-ned-vänd bild av vad som finns framför hålet.

Om det i ett mörkt rum faller in ljus genom ett litet hål i väggen kan det på motsatta sidan av rummet uppstå en svag, uppochnedvänd bild av det som finns utanför hålet. Camera obscura som princip är en föregångare till de tidiga kamerorna.

Tekniken är flera tusen år gammal, men omnämns bland annat år 1036 av den arabiske matematikern Ibn Al-Haitham i "Boken om optik". Camera obscura betyder "mörkt rum" på latin.