candela

candela (cd)

Candela är en SI-enhet för luminans (ljusstyrka). Man uttrycker den ofta som candela per kvadratmeter (cd/m2).

Ibland används den gamla termen "nit" (eller "nits" i plural) där 1 nit = 1 candela/kvadratmeter, men den termen rekommenderas inte längre.

Se även lumen och lux.

Engelska: Candela