CCIR

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

CCIR

Internationella Teleunionen. Organisation som ansvarar för standarder inom telekommunikation. Fungerar även som ett rådgivande organ.

Engelska: Comité Consultatif International des Radiocommunications

Ämnesklassning: Organisationer