CCU

CCU

Elektronisk styrenhet för videokameror som kontrollerar deras signal (färg, ljus och synksignaler). Kallas även kamerakontroll och används vid flerakameratagningar.

Engelska: Camera Control Unit