CCU

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

CCU

Elektronisk styrenhet för videokameror som kontrollerar deras signal (färg, ljus och synksignaler). Kallas även kamerakontroll och används vid flerakameratagningar.

Engelska: Camera Control Unit

Ämnesklassning: Videoteknik