CeBIT

CeBIT

CeBIT är världens största IT-mässa. Den arrangeras i Hannover, Tyskland, varje vår sedan 1986.

http://www.cebit.de/