container

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

container

Inom datavärlden en slags behållare för information. Filformatet AVI är exempelvis en behållare för video av olika slag, bland annat DivX och MPEG.

Engelska: container

Ämnesklassning: IT och data