container

container

Inom datavärlden en slags behållare för information. Filformatet AVI är exempelvis en behållare för video av olika slag, bland annat DivX och MPEG.

Engelska: container