cutout-animering

cutout-animering

Cutout-animering är en animeringsteknik där man använder utklippta föremål från papper, kort, fotografier eller liknande. Föremålen kan symbolisera karaktärer, bakgrunder och rekvisita och flyttas ett steg som sedan fotograferas.

Den stil eller uttryck som cutout-animering ger filmen genomförs numer oftast på dator med vektorgrafik. TV-serien South Park är en sådan.

Engelska: cutout animation