d-bio

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

d-bio

Digital visning av film (i biograf) med en kvalitet som motsvarar minst 35 mm.

Ämnesklassning: Videoteknik