d-bio

d-bio

Digital visning av film (i biograf) med en kvalitet som motsvarar minst 35 mm.