dagbesked

dagbesked

Schema för en inspelningsdag med skådespelarnas inställelsetid, detaljer om inspelningsplatser, arbetstider för teamet, transporter etc.

Engelska: call sheet

http://www.voodoofilm.org/blanketter/