dB

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

dB

Enhet för ljudintensitet. Följer en logaritmisk skala, så att en ökning med 3 dB innebär att ljudstyrkan fördubblas. 93 dB är exempelvis dubbelt så mycket som 90 dB.

Engelska: Decibel

Ämnesklassning: Musik/ljud