Digital Compact Cassette (DCC)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Digital Compact Cassette

Digitalt ljudkassetformat för hemmabruk från Philips som numera är utdött. DCC betyder även Dynamic Contrast Control, som är en videokamerainställning.

Ämnesklassning: Musik/ljud