Digital Compact Cassette

Digital Compact Cassette (DCC)

Digitalt ljudkassetformat för hemmabruk från Philips som numera är utdött. DCC betyder även Dynamic Contrast Control, som är en videokamerainställning.