digital imaging technician

digital imaging technician (DIT)

En digital imaging technician, DIT, arbetar tillsammans med filmfotografen med det digitala arbetsflödet av en filmproduktion.

Digital imaging technician ansvarar för hur det digitala videomaterialet lagras, kontrollera exponering och kamerainställningar, materialets metadata, så kallade "look up tables" (LUT) och ser till att materialet i största allmänhet ger det förväntade resultatet som motsvarar fotografens vision.

Arbetsrollen är förhållandevis ny och har introducerats med den digitala tekniken. Arbetsuppgifterna varierar kraftigt från produktion till produktion än så länge, men kräver oftast hög teknisk kompetens.