Digital Linear Tape (DLT)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Digital Linear Tape

En form av datakassett.

Ämnesklassning: IT och data