Digital Theatre System

Digital Theatre System (DTS)

Ett digitalt filmljudsystem från Sony där ljudet ligger på CD-skivor som synkas med bilden genom en tidkod inkopierad på filmen.