Digital8

Digital8

Digitalt hemvideoformat som använder vanliga Video8/Hi8-kassetter. Nåde ingen större framgång på grund av DV-tekniken.