distorsion

distorsion

Distorsion är förvrängning eller felaktig återgivning av signaler (till exempel ljud, bild eller el). Distorsion av en ljudsignal, till exempel när volymen är för hög för utrustningen, gör att ljudet låter illa och förvanskat. Distorsion kallas ibland även bara dist.

Engelska: distortion