dokumentärfilm

dokumentärfilm

Dokumentärfilm är en film utan uppdiktat eller spelat innehåll. Dokumentärfilmen kan baseras på fakta, förmedla kunskap, ta upp ett känslomässigt ämne, politiska motsättningar etc. Oftast är dokumentärfilm mer journalistisk än konstnärlig.

Det är viktigt att notera att dokumentärfilm inte är en sanning, utan ett subjektivt urval, vinkling och tolkning av sanningen. Gränsen mellan dokumentärfilm och propagandafilm kan vara svår att definiera.

Begreppet dokumentär användes första gången 1926 i en recension av filmen "Moana, solens son". John Grierson som gjorde filmen definierade dokumentärfilm som "en kreativ behandling av verkligheten".

Jämför fiktiv dokumentärfilm.

Engelska: documentary film