Dolby Digital

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Dolby Digital

Digitalt filmljudsystem där sex kanaler ljud är inkopierat i datablocken mellan perforeringshålen på 35 mm film. Andra ljudsystem får därmed plats samtidigt på filmen.

Ämnesklassning: Musik/ljud