Dolby Pro Logic

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Dolby Pro Logic

Ett surroundsystem som använder sig av de vanliga två stereokanalerna för att simulera surroundljud från bakre högtalare och center.

Ämnesklassning: Musik/ljud