Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic

Ett surroundsystem som använder sig av de vanliga två stereokanalerna för att simulera surroundljud från bakre högtalare och center.