Dolby Surround

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Dolby Surround

Möjliggör flerkanalsljud via speciell kodning.

Ämnesklassning: Musik/ljud