Dolby Surround

Dolby Surround

Möjliggör flerkanalsljud via speciell kodning.