Edit Decision List (EDL)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Edit Decision List

Redigeringslista som visar var klippen börjar och slutar i ett film- eller videomaterial. Används för att styra slutredigeringen.

Ämnesklassning: Videoteknik