Edit Decision List

Edit Decision List (EDL)

Redigeringslista som visar var klippen börjar och slutar i ett film- eller videomaterial. Används för att styra slutredigeringen.