efterarbetsansvarig

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

efterarbetsansvarig

Den person som ansvarar för efterarbetet av en film.

Engelska: post-production supervisor

Ämnesklassning: Yrkesgrupper