efterarbetsansvarig

efterarbetsansvarig

Den person som ansvarar för efterarbetet av en film.

Engelska: post-production supervisor