eject

eject

Mekanism för utmatning av videobandet från en kamera eller bandspelare.

Engelska: eject