eject

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

eject

Mekanism för utmatning av videobandet från en kamera eller bandspelare.

Engelska: eject

Ämnesklassning: Videokameror