Electric view finder (EVF)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Electric view finder

Elektronisk bildsökare. I motsats till optisk bländare som finns på filmkameror.

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild