electric view finder

electric view finder (EVF)

Elektronisk bildsökare. I motsats till optisk bländare som finns på filmkameror.