European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

European Telecommunications Standards Institute

En organisation som arbetar med standarder inom telekommunikation.

Ämnesklassning: Organisationer