färgkorrigering

färgkorrigering

Processen då man korrigerar färgerna i en bild. Färgkorrigering görs antingen för att färgerna blivit fel under inspelningen, för att matcha flera sekvenser som spelats in eller för att skapa en särskild effekt.

Se även grading.

Engelska: color correction

http://vimeo.com/78788547