färgsystem

färgsystem

Ett abstrakt matematiskt sätt att representera färg. Det finns olika färgsystem för olika medium, till exempel RGB för video och CMYK för tryck.

Andra former av färgsystem för video är YUV, YCbCr, YIQ, YPbPr och YDbDr.

Kallas också färgrymd.

Engelska: color space