fields

fields

Delbilder. En bildsignal kan delas upp i delbilder för att minska flimmret. 25 b/s blir således 50 b/s. Inspelning med delbilder kallas interlace.

Engelska: fields