fields

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

fields

Delbilder. En bildsignal kan delas upp i delbilder för att minska flimmret. 25 b/s blir således 50 b/s. Inspelning med delbilder kallas interlace.

Engelska: fields

Ämnesklassning: Videoteknik