film

film

Film kan syfte på en berättelse med rörliga bilder.

Film kan också syfta på produktionstekniken film, en remsa av fotografisk film som består av ett ljuskänsligt ytskikt i form av en remsa av något slags plastmaterial (exempelvis celluloid, acetat eller nitrat).

Engelska: motion picture