film

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

film

En berättelse med rörliga bilder.

Kan också betyda produktionstekniken film, en remsa av fotografisk film som består av ett ljuskänsligt ytskikt i form av en remsa av celluloid, actet, nitrat eller annat liknande plastmaterial.

Engelska: motion picture

Ämnesklassning: Filmteknik