filmavtalet

filmavtalet

Filmavtalet kom till 1963 på initiativ av Harry Schein och ligger till grund för Svenska filminstitutets verksamhet.

Avtalet omförhandlas vanligen vart femte år, och i avtalet står det bland annat hur pengar ska fördelas och hur stor den statliga avgiften är från biljettintäkter.

Filmavtalet skrivs mellan svenska staten och flera film- och TV-organisationer.

http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Verksamheten/Filmavtalet/