filsystem

filsystem

Den metod som ett operativsystem lagrar filer på. Exempel på filsystem är NTFS och FAT.

Engelska: file system