filsystem

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

filsystem

Den metod som ett operativsystem lagrar filer på. Exempel på filsystem är NTFS och FAT.

Engelska: file system

Ämnesklassning: IT och data