final cut

final cut

Den person som innehar final cut har "sista ordet" när det gäller en films utformning.

Se även Final Cut Pro.