final cut

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

final cut

Den person som innehar final cut har "sista ordet" när det gäller en films utformning.

Se även Final Cut Pro.

Ämnesklassning: Arbetsmetodik