firmware

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

firmware

En programvara som är inbyggd i ett system. Exempelvis en videokameras menyfunktion eller en dators BIOS.

Engelska: firmware

Ämnesklassning: IT och data