firmware

firmware

En programvara som är inbyggd i ett system. Exempelvis en videokameras menyfunktion eller en dators BIOS.

Engelska: firmware