flygande radering

flygande radering

Innebär att raderhuvudet för video är inmonterat i videotrumman. Flygande radering innebär att så kallad insert-redigering är möjlig.

Engelska: flying erase