flygande radering

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

flygande radering

Innebär att raderhuvudet för video är inmonterat i videotrumman. Flygande radering innebär att så kallad insert-redigering är möjlig.

Engelska: flying erase

Ämnesklassning: Videoteknik