Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Parker (FHP)

Förening som anordnar kulturträffar av olika slag, bland annat genom Folkets Bio.