Föreningen Sveriges Filmfotografer

Föreningen Sveriges Filmfotografer (FSF)

Förening för filmfotografer i Sverige. Grundad 1961.

http://www.fsfsweden.se/