förfokusering

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

förfokusering

Innebär att man zoomar in, ställer in skärpan och sedan zoomar ut. Då kommer skärpan vara konstant genom hela inzoomningen.

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild