förfokusering

förfokusering

Innebär att man zoomar in, ställer in skärpan och sedan zoomar ut. Då kommer skärpan vara konstant genom hela inzoomningen.