format

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

format

Man pratar generellt om tre format: bildformat, filmformat och videoformat.

Bildformat är en allmän term som exempelvis kan vara bildutsnitt medan film- och videoformat är tekniska lagringsmedium som exempelvis 35 mm eller DV.

Engelska: format

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild