frammatning

frammatning

Att mata filmen framåt en ruta i taget i en filmkamera eller filmprojektor.

Engelska: pull down