frammatning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

frammatning

Att mata filmen framåt en ruta i taget i en filmkamera eller filmprojektor.

Engelska: pull down

Ämnesklassning: Filmkameror