Franska nya vågen

Franska nya vågen

En strömning inom den franska filmen under 1960-talet. Skribenter i franska filmmagasin omsatte teorin om en auteur.

Engelska: French New Wave