gain

gain

Förstärkning. Exempelvis förstärka ljuset i bilden vid dåliga ljusförhållanden, eller att förstärka en ljudsignal för att göra ljudet starkare. Ökar vanligtvis även bruset.

Engelska: gain