gain

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

gain

Förstärkning. Exempelvis förstärka ljuset i bilden vid dåliga ljusförhållanden, eller att förstärka en ljudsignal för att göra ljudet starkare. Ökar vanligtvis även bruset.

Engelska: gain

Ämnesklassning: Videoteknik