gen-lock

gen-lock

Generatorlåsning. System för att synkronisera olika bildkällor med varandra. Nödvändigt för att kunna växla störningsfritt mellan olika bildkällor via en bildmixer. Semiprofessionella samt professionella videokameror har gen-lockfunktion. På videokameran kan ibland gen-lock motsvaras av en "external sync-in"-kontakt.

Engelska: gen-lock