gibi

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

gibi

En ny ISO-standard för att skilja datorernas storleksprefix åt.

En gigabyte är 1 073 741 824 byte i den binära datorvärlden, men giga betyder egentligen miljard och är därför felaktigt. Den rätta benämningen har därmed blivit gibibyte som ska vara exakt.

Engelska: gibi

Ämnesklassning: IT och data