gibi

gibi

En ny ISO-standard för att skilja datorernas storleksprefix åt.

En gigabyte är 1 073 741 824 byte i den binära datorvärlden, men giga betyder egentligen miljard och är därför felaktigt. Den rätta benämningen har därmed blivit gibibyte som ska vara exakt.

Engelska: gibi