Granskningsnämnden för radio och TV (GRN)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Granskningsnämnden för radio och TV

Statlig myndighet som i efterhand granskade radio- och TV-program. Granskningen gjordes efter anmälningar från tittare och lyssnare eller på nämndens eget initiativ.

Nämnden publicerade också rapporter om det svenska radio- och TV-utbudet. Inrättades 1994 och lades ned 2010. Den ersattes av Myndigheten för radio och tv.

http://www.grn.se/

Ämnesklassning: Organisationer