greenscreen

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

greenscreen

Grön bakgrundskärm där den gröna färgen i efterarbetet/bildmixern byts ut mot valfri bild och därmed friläggs. Se även chroma-key och bluescreen.

Engelska: greenscreen

Ämnesklassning: Specialeffekter