greenscreen

greenscreen

Grön bakgrundskärm där den gröna färgen i efterarbetet/bildmixern byts ut mot valfri bild och därmed friläggs. Se även chroma-key och bluescreen.

Engelska: greenscreen