groda

groda

Slanguttryck för fördelningsdosa för elkraft.