grovklippt version

grovklippt version

Den första klippningen av filmen. Klippens längd justeras ej, utan läggs enbart i kronologisk ordning.

Engelska: rought cut