hårddisk

hårddisk (HDD)

Hårddisk är en anordning för lagring av digital information för användning i bland annat datorer. Hårddisk förkortas ibland HDD efter engelskans hard disk drive, men bör inte förväxlas med HD.

Engelska: hard disk drive