hårddisk (HDD)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

hårddisk

Hårddisk är en anordning för lagring av digital information för användning i bland annat datorer. Hårddisk förkortas ibland HDD efter engelskans hard disk drive, men bör inte förväxlas med HD.

Engelska: hard disk drive

Ämnesklassning: IT och data