HD Versatile Multilayer Disc (HD-VMD)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

HD Versatile Multilayer Disc

HD Versatile Multilayer Disc, HD-VMD, är ett lagringsmedium som är tänkt att tävla med Blu-ray och HD-DVD och lagrar HD-video.

Har en kapacitet på 20 till 40 gigabyte per skiva och använder en röd laser.

Ämnesklassning: Videoformat