helbild

helbild

Ramar in huvudmotivet, till exempel från huvud till fötter på en person, vilket gör att motivet urskiljer sig från bakgrunden.

Engelska: long shot